Hỗ trợ khách hàng 24/7 04.39977866

Trang chủ/ Linh kiện máy chủ IBM / IBM - LAN Adapter

IBM QLogic 4Gb PCIe FC

Product ID 39M6017 - FRU 39M6018; Single-port HBA for System x

Giá sản phẩm: 3.750.000 ₫

IBM QLogic 4Gb PCIe FC

Giá sản phẩm: 3.750.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 39M6017 FRU: 39M6018
Original description: IBM QLogic 4Gb PCIe FC Single-port HBA for System x - Part: 9M6017 FRU 39M6018; Warranty 12 months.

IBM Ethernet Intel I340-T2 Dual Ports

Product ID 49Y4230 - FRU 49Y4232; Based on the new Intel® 82580 Gigabit Ethernet

Giá sản phẩm: 2.650.000 ₫

IBM Ethernet Intel I340-T2 Dual Ports

Giá sản phẩm: 2.650.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 49Y4230

Original description: Based on the new Intel® 82580 Gigabit Ethernet Controller, the Intel Ethernet Dual Port and Quad Port Server Adapters for IBM® System x® are Intel's fourth generation of PCI Express Gigabit Ethernet (PCIe GbE) adapters; Warranty 12 months.

IBM Ethernet Intel I340-T4 Quad Ports

Product ID: 49Y4240; IBM Ethernet Intel I340-T4 Quad Ports for xSeries

Giá sản phẩm: 5.650.000 ₫

IBM Ethernet Intel I340-T4 Quad Ports

Giá sản phẩm: 5.650.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 49Y4240
IBM Ethernet Intel I340-T4 Quad Ports for xSeries

IBM Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II

Product ID: 49Y7950; IBM Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for System x

Giá sản phẩm: 7.600.000 ₫

IBM Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II

Giá sản phẩm: 7.600.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 49Y7950
Original description: IBM Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for System x Part: 49Y7950 FRU ; Warranty 12 months.

IBM QLogic 4Gb PCIe FC Dual-port HBA

Product ID: 39R6527; QLogic 4Gb PCIe FC Dual-port HBA for System x

Giá sản phẩm: 10.500.000 ₫

IBM QLogic 4Gb PCIe FC Dual-port HBA

Giá sản phẩm: 10.500.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 39R6527
IBM QLogic 4Gb PCIe FC Dual-port HBA for System x; Warranty 12 months.

IBM Ethernet Netxtreme 5703 1Gb

Product ID: 073P4119; IBM Ethernet Netxtreme 5703 1Gb Single Port PCI-X

Giá sản phẩm: 2.350.000 ₫

IBM Ethernet Netxtreme 5703 1Gb

Giá sản phẩm: 2.350.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 073P4119
IBM Ethernet Netxtreme 5703 1Gb Single Port PCI-X; Warranty 12 months.

IBM Dual Port 1 Gb Ethernet Daughter Card

Product ID: 46M1076 FRU: 43V7073; Data Networking; Interfaces

Giá sản phẩm: 2.850.000 ₫

IBM Dual Port 1 Gb Ethernet Daughter Card

Giá sản phẩm: 2.850.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 46M1076 FRU: 43V7073

Original description: Expansion Module; Compatibility: IBM Servers; Product Model: 46M1076; Application/ Usage: Data Networking; Interfaces/ Ports: 2 x 10/100/1000Base-T LAN; nterfaces/Ports Details: 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T; Network LAN; Warranty 12 months.

IBM Intel I340 Ethernet Dual Port

Product ID: 49Y4230 - FRU: 49Y4232; Based on the new Intel® 82580 Gigabit Ethernet

Giá sản phẩm: 2.990.000 ₫

IBM Intel I340 Ethernet Dual Port

Giá sản phẩm: 2.990.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 49Y4230 FRU: 49Y4232

Original description: Based on the new Intel® 82580 Gigabit Ethernet Controller, the Intel Ethernet Dual Port and Quad Port Server Adapters for IBM® System x® are Intel's fourth generation of PCI Express Gigabit Ethernet (PCIe GbE) adapters; Warranty 12 months.

IBM NetXtreme 1000 T Dual-Port Ethernet

Product ID: 39Y6093 - FRU: 39Y6095;first Dual Port PCI-X 10/100/1000 Ethernet Adapter

Giá sản phẩm: 2.990.000 ₫

IBM NetXtreme 1000 T Dual-Port Ethernet

Giá sản phẩm: 2.990.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 39Y6093 FRU: 39Y6095

Original description: The IBM 39Y6093 is the first Dual Port PCI-X 10/100/1000 Ethernet Adapter offering based on the latest Broadcom BCM5704 technology for xSeries; Warranty 12 months.

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Lê Hồng Hà

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nguyễn Tuấn Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Tìm theo giá