Customer Support 24/7 04.39977866

Trang chủ/ Server service

Thay thế, lắp thêm thiết bị

Kiểm tra cấu hình phần cứng; Lắp đặt thiết bị vào hệ thống; Kiểm tra tính tương thích

Price: 750.000 ₫

Thay thế, lắp thêm thiết bị

Price: 750.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

- Kiểm tra cấu hình phần cứng
- Lắp đặt thiết bị vào hệ thống
- Kiểm tra tính tương thích

Thay thế, lắp thêm thiết bị

Kiểm tra cấu hình phần cứng; Lắp đặt thiết bị vào hệ thống; Kiểm tra tính tương thích

Price: 750.000 ₫

Thay thế, lắp thêm thiết bị

Price: 750.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

- Kiểm tra cấu hình phần cứng
- Lắp đặt thiết bị vào hệ thống
- Kiểm tra tính tương thích

Cho thuê máy chủ

Máy chủ; Hệ thống lưu trữ; Linh kiện: RAM, HDD, CPU, Raid, Power Supply...

Price: 5.000.000 ₫

Cho thuê máy chủ

Price: 5.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

THT Solutions., Jsc cho thuê các thiết bị - Servers Rental:
- Máy chủ (Servers)
- Hệ thống lưu trữ (System Storage)
- Linh kiện: RAM, HDD, CPU, Raid, Power Supply,...

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Le Hong Ha

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nuyen Tuan Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Search by price