Customer Support 24/7 04.39977866

Trang chủ/ IBM Servers / IBM SYSTEM x3550M5

Server IBM x3550M5-5463M2A

Intel Xeon 18C E5-2699v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack 1U

Price: 197.710.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463M2A

Price: 197.710.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-M2A
Original description: x3550 M5, Intel Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 900W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ IBM x3550M5-5463L2A

Intel Xeon 12C E5-2690v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack 1U

Price: 129.425.000 ₫

Máy chủ IBM x3550M5-5463L2A

Price: 129.425.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-L2A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 750W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463J2A

Intel Xeon 12C E5-2680v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack 1U

Price: 117.143.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463J2A

Price: 117.143.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-J2A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 750W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-546362A

Intel Xeon 12C E5-2670v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack 1U

Price: 112.058.000 ₫

Server IBM x3550M5-546362A

Price: 112.058.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-62A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 750W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463G2A

Intel Xeon 10C E5-2650v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 1U

Price: 98.848.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463G2A

Price: 98.848.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-G2A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 1GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463G2A

Intel Xeon 10C E5-2650v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 1U

Price: 98.848.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463G2A

Price: 98.848.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-G2A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 1GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463F2A

Intel Xeon 8C E5-2640v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 1U

Price: 91.064.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463F2A

Price: 91.064.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463F2A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 1GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463H2A

Xeon 8C E5-2630Lv3, RAM 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 1U

Price: 89.313.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463H2A

Price: 89.313.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-H2A

Original description: x3550 M5, Xeon 8C E5-2630Lv3 55W 1.8GHz/1866MHz/20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 1GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463D2A

Intel Xeon 8C E5-2630v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 1U

Price: 84.614.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463D2A

Price: 84.614.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-D2A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 1GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463C4A

Intel Xeon 6C E5-2620v3, 16GB, O/Bay HS 3.5" SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack 1U

Price: 68.995.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463C4A

Price: 68.995.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-C4A

Original description: x3550 M5, Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

IBM System x3550M5-5463C2A

Intel Xeon 6C E5-2620v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack 1U

Price: 68.877.000 ₫

IBM System x3550M5-5463C2A

Price: 68.877.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 5463-C2A
Original description: x3550 M5, Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), 550W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Le Hong Ha

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nuyen Tuan Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Search by price