Customer Support 24/7 04.39977866

Trang chủ/ IBM Servers

Sản phẩm thuộc danh mục IBM Servers

Máy chủ Lenovo System x3100M5-5457B3A

Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz, 4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower 5U

Price: 19.990.000 ₫

Máy chủ Lenovo System x3100M5-5457B3A

Price: 19.990.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5457-B3A

Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100 (ServeRAID 0, 1, 10), DVD-ROM, 350W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3650M5–5462C4A

Intel Xeon 6C E5-2620v3, 16GB, O/Bay HS 3.5" SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack 2U

Price: 68.350.000 ₫

Server IBM x3650M5–5462C4A

Price: 68.350.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5462-C4A

Original description: x3650 M5, Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), 550W p/s, Rack 2U; Warranty 36 months.

Server IBM x3650M5–5462B2A

Intel Xeon 6C E5-2620v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack 2U

Price: 54.950.000 ₫

Server IBM x3650M5–5462B2A

Price: 54.950.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5462-C2A
Original description: x3650 M5, Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), 550W p/s, Rack 2U; Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464F2A

Xeon 8C E5-2640v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U

Price: 69.350.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464F2A

Price: 69.350.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464-F2A

Original description: x3500 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464J2A

Xeon 12C E5-2680v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower 5U

Price: 105.744.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464J2A

Price: 105.744.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464J2A

Original description: x3500 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 10, 5, 50), DVD-ROM, 900W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464H2A

Xeon 12C E5-2670v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower 5U.

Price: 95.073.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464H2A

Price: 95.073.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464-H2A
Original description: x3500 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 10, 5, 50), DVD-ROM, 900W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464G2A

Xeon 10C E5-2650v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Tower 5U

Price: 79.698.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464G2A

Price: 79.698.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464G2A

Original description: x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210 with Flash 1GB (ServeRAID 0, 1, 10, 5, 50), DVD-ROM, 750W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464F2A

Xeon 8C E5-2640v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U

Price: 69.350.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464F2A

Price: 69.350.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464-F2A

Original description: x3500 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464C4A

Xeon 6C E5-2620v3, 16GB, O/Bay HS 3.5" SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U

Price: 57.115.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464C4A

Price: 57.115.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464-C4A

Original description: x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464C2A

Xeon 6C E5-2620v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U

Price: 55.135.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464C2A

Price: 55.135.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464-C2A

Original description: x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3500M5-5464B2A

Xeon 6C E5-2609v3, 8GB, O/Bay HS 2.5" SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U

Price: 49.550.000 ₫

Server IBM x3500M5-5464B2A

Price: 49.550.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5464-B2A

Original description: x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215 (ServeRAID 0, 1, 10), DVD-ROM, 550W p/s, Tower 5U, Keyboard, Mouse, Warranty 36 months.

Server IBM x3550M5-5463M2A

Intel Xeon 18C E5-2699v3, 16GB, O/Bay HS 2.5" SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack 1U

Price: 197.710.000 ₫

Server IBM x3550M5-5463M2A

Price: 197.710.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 5463-M2A
Original description: x3550 M5, Intel Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 with Flash 2GB (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 900W p/s, Rack 1U; Warranty 36 months.

Trang 1 trong tổng số 3 trang123

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Le Hong Ha

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nuyen Tuan Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Search by price