Customer Support 24/7 04.39977866

Trang chủ/ HP Servers

Sản phẩm thuộc danh mục HP Servers

Máy chủ HP DL360G9 873831-S01

Intel® Xeon® E5-2609v4 8C 1.7 GHz 20 MB 85W; 8GB; HPE H240ar Dynamic Smart Array; 800W p/s; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 873831-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 873831-S01
Intel® Xeon® E5-2609v4 8C 1.7 GHz 20 MB 85W; 8GB; HPE H240ar Dynamic Smart Array; 800W p/s; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 867447-S01

Intel® Xeon® E5-2620v4 8C, 2.1 GHz, 20 MB, 85W; 16GB; HP Smart Array P440ar + Smart Storage Battery; 500W PS; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 867447-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867447-S01
Intel® Xeon® E5-2620v4 8C, 2.1 GHz, 20 MB, 85W; 16GB; HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller + Smart Storage Battery; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 867446-S01

Intel® Xeon® E5-2640v4 10C, 2.4 GHz, 25 MB, 90W; 16GB; HP Smart Array P440ar+ Smart Storage Battery; 500W p/s; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 867446-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867446-S01
Intel® Xeon® E5-2640v4 10C, 2.4 GHz, 25 MB, 90W; 16GB (1x16GB) RDIMM; HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller + Smart Storage Battery; 500W p/s; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 851937-B21

Intel® Xeon® E5-2660 v4 14C, 2.0 GHz, 35MB; 64GB; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 800W PS; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 851937-B21

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 851937-B21
Intel® Xeon® E5-2660 v4 14C, 2.0 GHz, 35MB, 105W; 64GB (4x16GB) RDIMM; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 800W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 818208-B21

Intel® Xeon® E5-2630 v4 10C, 2.2 GHz, 20MB; 16GB; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 500W PS; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 818208-B21

Liên hệ

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 818208-B21
Intel® Xeon® E5-2630 v4 10C, 2.2 GHz, 20MB, 85W; 16GB (1x16GB) RDIMM; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 848736-B21

Intel® Xeon® E5-2640 v4 10C, 2.4 GHz, 90W; 16GB; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 500W PS; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 848736-B21

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 848736-B21
Intel® Xeon® E5-2640 v4 10C, 2.4 GHz, 25MB, 90W; 16GB (1x16GB) RDIMM; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 818209-B21

Intel® Xeon® E5-2650 v4 12C, 2.2 GHz, 105W; 32GB; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 800W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 818209-B21

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 818209-B21
Intel® Xeon® E5-2650 v4 12C, 2.2 GHz, 30MB, 105W; 32GB (2x16GB) RDIMM; Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar; 800W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 850365-S01

Intel Xeon E5-2643 v4 Hexa-core 6C 3.40 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 12Gb/s SAS Controller; 500W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 850365-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850365-S01
Intel Xeon E5-2643 v4 Hexa-core 6C 3.40 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 12Gb/s SAS Controller; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 818207-B21

Intel® Xeon® E5-2603 v4 6C, 1.7 GHz, 15MB; 8GB; Dynamic Smart Array B140i and H240ar Host Bus Adapter; 500W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 818207-B21

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 818207-B21
Intel® Xeon® E5-2603 v4 6C, 1.7 GHz, 15MB, 85W; 8GB (1x8GB) RDIMM; Dynamic Smart Array B140i and H240ar Host Bus Adapter; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 850366-S01

Intel Xeon 14C E5-2680V4/ 2.4GHZ, 64GB(4X16GB) DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 800W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 850366-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850366-S01
Intel Xeon 14C E5-2680V4/ 2.4GHZ, 64GB(4X16GB) DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 800W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 850365-S01

Intel Xeon E5-2643 v4 Hexa-core 6C 3.40 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 12Gb/s SAS Controller; 500W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 850365-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850365-S01
Intel Xeon E5-2643 v4 Hexa-core 6C 3.40 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 12Gb/s SAS Controller; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Máy chủ HP DL360G9 849455-S01

Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core 8C 2.10 GHz; 16 GB DDR4 SDRAM; H240ar; 8SFF; 12Gb/s SAS; 500W PS; Rack 1U

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 849455-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 849455-S01
Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core 8C 2.10 GHz; 16 GB DDR4 SDRAM; H240ar; 8SFF; 12Gb/s SAS; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Trang 1 trong tổng số 2 trang12

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Le Hong Ha

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nuyen Tuan Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Search by price