Hỗ trợ khách hàng 24/7 04.39977866
HP-RAM-4405476-051 Ultrium-RW LTFS-ExchangeData-ShareDataAcrossPlatforms LTO_8GenChart_2012_final

Trang chủ/ Máy chủ HP

Sản phẩm thuộc danh mục Máy chủ HP

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 850518-S01

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 800W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 88.780.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 850518-S01

Giá sản phẩm: 88.780.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850518-S01

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz 2133MHz 30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 800W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 826683-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 800W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 107.180.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 826683-B21

Giá sản phẩm: 107.180.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826683-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2400MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 800W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 826684-B21

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz, 32GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 800W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 137.780.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 826684-B21

Giá sản phẩm: 137.780.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826684-B21

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz 2133MHz 30MB, 32GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 800W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 852432-B21

Intel Xeon 14C E5-2660v4 105W 2.0 GHz, 64GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 167.560.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 852432-B21

Giá sản phẩm: 167.560.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 852432-B21

Intel Xeon 14C E5-2660v4 105W 2.0 GHz 2400MHz 35MB, 64GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 848774-B21

Intel Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Liên hệ

Máy chủ HP DL380G9 848774-B21

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 848774-B21

Intel Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2 GHz 2400MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ DL380G9 867449-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC , 500W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 61.410.000 ₫

Máy chủ DL380G9 867449-S01

Giá sản phẩm: 61.410.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867449-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2133MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 826682-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 88.550.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 826682-B21

Giá sản phẩm: 88.550.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826682-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2133MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 867450-S01

Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 54.650.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 867450-S01

Giá sản phẩm: 54.650.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867450-S01

Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.1 GHz 2133MHz 25MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 826681-B21

Intel Xeon 8C E5-2609v485W 1.7 GHz, 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Giá sản phẩm: 71.100.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 826681-B21

Giá sản phẩm: 71.100.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826681-B21

Intel Xeon 8C E5-2609v4 85W 1.7 GHz 2133MHz 20MB, 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP DL3809

Máy chủ HP DL380G9 867448-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC , 500W p/s, Rack 2U

Giá sản phẩm: 55.500.000 ₫

Máy chủ HP DL380G9 867448-S01

Giá sản phẩm: 55.500.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867448-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2133MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

DL360

Máy chủ HP DL360G9 850365-S01

Intel Xeon E5-2643 v4 Hexa-core 6C 3.40 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 12Gb/s SAS Controller; 500W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 850365-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850365-S01
Intel Xeon E5-2643 v4 Hexa-core 6C 3.40 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; P440ar 8SFF; 12Gb/s SAS Controller; 500W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

DL360

Máy chủ HP DL360G9 850367-S01

Intel Xeon E5-2690 v4 Tetradeca-core 14C 2.60 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; 12Gb/s SAS Controller; P440ar; 8SFF; 2 x 800W PS

Liên hệ

Máy chủ HP DL360G9 850367-S01

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850367-S01
Intel Xeon E5-2690 v4 Tetradeca-core 14C 2.60 GHz; 32 GB DDR4 SDRAM; 12Gb/s SAS Controller; P440ar; 8SFF; 2 x 800W PS; Rack 1U; Warranty 36 months.

Trang 1 trong tổng số 2 trang12

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Lê Hồng Hà

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nguyễn Tuấn Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Tìm theo giá