Hỗ trợ khách hàng 24/7 04.39977866
HP-RAM-4405476-051 Ultrium-RW LTFS-ExchangeData-ShareDataAcrossPlatforms LTO_8GenChart_2012_final

Trang chủ/ Máy chủ IBM - Lenovo / Máy chủ Lenovo x3850x6

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 62418FA

Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W, 32x32GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 62418FA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 62418FA

4x Compute Book Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz 2400MHz 55MB, 32x32GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, SR M5225-2GB, 4x1400W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 62418DA

Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W, 32x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 62418DA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 62418DA

4x Compute Book Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz 2400MHz 55MB, 32x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 62418CA

Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W, 16x32GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 62418CA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 62418CA

2x Compute Book Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz 2400MHz 55MB, 16x32GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 62418BA

Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W, 16x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 62418BA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 62418BA

2x Compute Book Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz 2400MHz 55MB, 16x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 62418AA

Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W, 16x8GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 62418AA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 62418AA

2x Compute Book Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz 2400MHz 55MB, 16x8GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 624194A

Intel Xeon 24C E7-8890v4 165W 2.2GHz 1866MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624194A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624194A

2x Compute Book Intel Xeon 24C E7-8890v4 165W 2.2GHz 1866MHz 60MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 624154A

Intel Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz 1866MHz 45MB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624154A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624154A

2x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz 1866MHz 45MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 624144A

Intel Xeon 16C E7-4850v4 115W 2.1GHz 1866MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624144A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624144A

2x Compute Book Intel Xeon 16C E7-4850v4 115W 2.1GHz 1866MHz 40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 6241G3A

Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Giá sản phẩm: 888.833.850 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G3A

Giá sản phẩm: 888.833.850 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G3A

2x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz 1600MHz 45MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 6241G1A

Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Giá sản phẩm: 628.594.830 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G1A

Giá sản phẩm: 628.594.830 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G1A

2x Compute Book Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz 1600MHz 40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 6241G2A

Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Giá sản phẩm: 636.074.660 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G2A

Giá sản phẩm: 636.074.660 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G2A

2x Compute Book Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz 2133MHz 40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

IBM System x3850 X6 v4

Lenovo System x3850X6 – 6241F3A

Intel Xeon 14C E7-4850v3 115W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Giá sản phẩm: 551.925.480 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241F3A

Giá sản phẩm: 551.925.480 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241F3A

2x Compute Book Intel Xeon 14C E7-4850v3 115W 2.2GHz 1600MHz 35MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Trang 1 trong tổng số 2 trang12

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Lê Hồng Hà

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nguyễn Tuấn Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Tìm theo giá