Hỗ trợ khách hàng 24/7 04.39977866
HP-RAM-4405476-051 Ultrium-RW LTFS-ExchangeData-ShareDataAcrossPlatforms LTO_8GenChart_2012_final

Trang chủ/ Linh kiện máy chủ HP / Hp Hard Disk Drivers

HP-HDD-286714-B221

HP 72GB 10K Ultra320 Pluggable Hard

Product ID: 286714-B22; 72.8GB 10K Hot-Swap SCSI Hard Drive Solutions

Giá sản phẩm: 2.315.000 ₫

HP 72GB 10K Ultra320 Pluggable Hard

Giá sản phẩm: 2.315.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 286714-B22

72.8GB 10K Hot-Swap SCSI Hard Drive Solutions for HP Proliant DL and ML Series (286714-B22): Manufacturer Part# 286714-B22-AX; UPC Code: 845282052190; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SCSI; Storage Capacity: 72 GB; Rotational Speed: 10000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 320 MBps (2.5 Gbps).

HP-HDD-286716-B22

HP 146GB 10K Ultra320 SCSI Hard Drive

Product ID: 286716-B22; 146.8GB 10K Hot-Swap SCSI Hard Drive

Giá sản phẩm: 2.947.000 ₫

HP 146GB 10K Ultra320 SCSI Hard Drive

Giá sản phẩm: 2.947.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 286716-B22

146.8GB 10K Hot-Swap SCSI Hard Drive Solutions for HP Proliant DL and ML Series (286716-B22): Manufacturer Part# 28674-B22-AX; UPC Code: 845282052120; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SCSI; Storage Capacity: 72 GB; Rotational Speed: 10000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 320 MBps (2.5 Gbps)

HP-HDD-507125-B21

HP 146GB 6G SAS 10K Enterprise Hard Drive

Product ID: 507125-B21; HP 146GB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port

Giá sản phẩm: 3.368.000 ₫

HP 146GB 6G SAS 10K Enterprise Hard Drive

Giá sản phẩm: 3.368.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 507125-B21

HP 146GB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise Hard Drive (507125-B21): Manufacturer Part# 507125-B21-AX; UPC Code: 884420431923; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SCSI; Storage Capacity: 146 GB; Rotational Speed: 10000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 600 MBps (4.7 Gbps).

HP-HDD-347708-B22

HP 146GB Ultra320 Hot Plug Hard Drive

Product ID: 347708-B22; Hard Drive Solutions for HP Proliant DL and ML

Giá sản phẩm: 3.368.000 ₫

HP 146GB Ultra320 Hot Plug Hard Drive

Giá sản phẩm: 3.368.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 347708-B22

146.8GB 15K Hot-Swap SCSI Hard Drive Solutions for HP Proliant DL and ML Series (347708-B22): Manufacturer Part# 286714-B22-AX; UPC Code: 808736761925; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SCSI; Storage Capacity: 146 GB; Rotational Speed: 10000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 320 MBps (2.5 Gbps).

HP-HDD-350964-B221

HP 300GB Ultra320 Hot Plug Hard Drive

Product ID: 350964-B22; HP 300GB 6G SAS 10K RPM SFF (3.5") Dual Port Enterprise

Giá sản phẩm: 3.789.000 ₫

HP 300GB Ultra320 Hot Plug Hard Drive

Giá sản phẩm: 3.789.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 350964-B22

HP 300GB 6G SAS 10K RPM SFF (3.5") Dual Port Enterprise Hard Drive (350964-B22): Manufacturer Part#: 350964-B22; UPC Code: 829160841454; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SAS; Storage Capacity: 300 GB; Rotational Speed: 10000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 300 MBps (2.3 Gbps)

HP-HDD-512547-B211

HP 146GB 6G SAS 15K Enterprise Hard Drive

Product ID: 512547-B21; 146GB SAS 15K RPM SFF 2.5" Dual Port Enterprise

Giá sản phẩm: 3.894.000 ₫

HP 146GB 6G SAS 15K Enterprise Hard Drive

Giá sản phẩm: 3.894.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 512547-B21

HP 146GB 6G SAS 15K RPM SFF (2.5") Dual Port Enterprise Hard Drive (512547-B21): Manufacturer Part#: 512547-B21; UPC Code: 884420597636; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SAS; Storage Capacity: 146 GB; Rotational Speed: 15000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 600 MBps (4.7 Gbps).

HP-HDD-384854-B21

HP 146GB SAS 15K Enterprise Hard Drive

Product ID: 507125-B21; 146GB 6G SAS 15K RPM SFF 3.5" Dual Port Enterprise

Giá sản phẩm: 3.999.000 ₫

HP 146GB SAS 15K Enterprise Hard Drive

Giá sản phẩm: 3.999.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Product ID: 507125-B21

HP 146GB 6G SAS 15K RPM SFF (3.5") Dual Port Enterprise Hard Drive (384854-B21): Manufacturer Part#: 384854-B21; UPC Code: 829160841434; Product Type: Hard Drive; Drive Interface: SAS; Storage Capacity: 146 GB; Rotational Speed: 15000 rpm; Maximum External Data Transfer Rate: 300 MBps (2.3 Gbps)

Tư Vấn Mua Hàng

Mr.Lê Hồng Hà | Mr.Lê Hồng Hà

0915528859 | hongha@songhongts.vn

Mr.Nguyễn Tuấn Anh | Mr.Nguyễn Tuấn Anh

01629009755 | tuananh@songhongts.vn

Tìm theo giá